REGULAMENTUL CAMPANII PROMOTIONALE


 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
  Organizatorul campaniei (denumita in continuare “Campania”) este: SC ALSOR ONLINE TRADING SRL (denumit in continuare “Organizator”) cu sediul in BLD. TOMIS, NR.340, , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/663/2018, CUI RO39048128.
 2. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE
  Perioada in care se va desfasura campania este 12 noiembrie 2021 ora 00:00 – 12 noiembrie 2022 ora 23:59, inclusiv. Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei, pe site-ul www.regalceas.ro, in limita stocului disponibil.
 3. PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE
  La aceasta Campanie pot participa toti utilizatorii, care plaseaza o comanda in perioada este 12 noiembrie 2021 – 12 noiembrie 2022, inclusiv. Campania se adreseaza utilizatorilor ce au varsta de 18 ani implinita la data participarii la Campanie.
  Produsele incluse in campanie se regasesc pe website-ul www.regalceas.ro, aceste produse fiind semnalizate cu eticheta “Redus !”, pret vechi taiat si pret nou calculat.
 4. MECANISMUL CAMPANIEI

Clientii ce vor comanda produse in perioada Campaniei pe site-ul www.regalceas.ro regasite in pagina www.regalceas.ro semnalizate cu eticheta “Redus !” sub forma unei buline rosii cu reducere aferenta , pret vechi taiat si pret nou calculate si vor beneficia de promotii.

Pretul final al produsului se va calcula conform: Pret final = Pret de referinta – reducerea aplicata%;

 

 1. PROCESAREA SI LIVRAREA COMENZILOR

Comenzile se vor plasa exclusiv online direct pe site-ul www.regalceas.ro

Pe durata desfasurarii Campaniei nu se vor prelua comenzi telefonice sau transmise pe alte cai de comunicare (wattsup, facebook messenger, Instagram etc.)

Comenzile nu se vor confirma telefonic si vor fi procesate si expediate in ordinea inregistrarii.

Volumul ridicat de comenzi inregistrate pe durata desfasurarii Campaniei poate influenta termenul de livrare al produselor, acesta putand ajunge pana la 7 zile lucratoare.

Modalitatile de plata a comenzilor sunt cele disponibile pe www.regalceas.ro : plata ramburs, plata prin card bancar , plata prin transfer bancar.

 

 1. REGULAMENTUL CAMPANIEI
  Regulamentul campaniei, este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe site-ul www.regalceas.ro, dar si la adresa de corespondenta a Organizatorului.
 2. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT
  In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.
 3. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI
  Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru.
  Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea pe website-ul www.regalceas.ro.

Daca vor exista comenzi plasate pe site, si vom realiza ca pretul la unul dintre articole este gresit, ca urmare a unei erori umane sau a platformei, vom notifica clientul in acest sens comunicandu-i-se pretul corect, daca acesta va confirma comanda cu pretul corect, va fi expediata, in caz contrar comanda va fi anulata.

 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
  Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul organizării și desfășurării Campaniei. Participantul la Campanie în calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
  Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.
  Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin
  ü Transmiterea unui e-mail la adresa: office@regalceas.ro sau
  ü Transmiterea solicitării prin curier, la adresa Bld. Tomis, nr.340, Constanta, în atenția Responsabilului cu protecția datelor.
 2. LITIGII
  Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.
  Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Constanta.
 3. CONTESTATII
  Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la incident. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.
 4. ALTE REGLEMENTARI
  In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.
  Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.
  Prezentul Regulament este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la adresa de corespondenta a Organizatorului din Bld. Tomis, nr.340, Constanta sau pe website-ul www.regalceas.ro.

Organizator
SC ALSOR ONLINE TRADING SRL